gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Със своя Заповед № РД-09-442/06.08.2019 г. Кметът на Община Любимец прекратява договор за наем на земя от общински поземлен фонд в землището на с.Васково

Повече информация вижте в прикачения фаил