gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Със своя Заповед № РД-09-448/07.08.2019 г. Кметът на Община Любимец допуска да се изготви проект на ПУП/ПР/ на УПИ в с.Малко градище

Повече информация вижте в прикачения фаил