gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Със своя Заповед № РД-09-651/29.10.2019 г. Кметът на община Любимец определя границите на районите и честотата на сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битовите отпадъци в общината през 2020 г. 

 

Повече подробности вижте в прикачения файл