gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Със своя Заповед № РД-09-627/22.10.2019 г. Кметът на община Любимец  назначава Експертен съвет по устройство на територията на Община Любимец.

Повече информация вижте в прикачевия файл