gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Със своя Заповед № РД-09-604/08.10.2019 г. За Кметът на Община Любимец назначава Експертен съвет по устройство на територията на Община Любимец.

Повече информация вижте в прикачения фаил.