gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Със своя Заповед № РД-09-615/15.10.2019 г. За Кметът на община Любимец определя  нов адрес, на който може да се извърши адресна регистрация.

Повече информация вижте в прикачения файл.