На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме засегнатото население на община Любимец, че "ММ МЕДЕМ" ЕООД има следното инвестиционно предложение за:

изграждане на обект "Обществена сграда за магазин за пакетирани хранителни стоки, обществена тоалетна и офиси", в ПИ 34014.168.16, местност "Пясъка", землище с. Йерусалимово, общ. Любимец, област Хасково.

В срок от 14 дни (от 13.05.2019 г. до 27.05.2019 г. вкл.) заинтересуваните лица могат да се запознаят с информацията и да изразят становища в „Център за информация и услуги на граждани“ при Общинска администрация – Любимец и на e-mail: oba@lyubimets.org.