Съгласно чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13/ 26.08.2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинфекционни дейности обявяваме, че РП Енергосекция Пловдив към ДП НКЖИ ще извърши третиране на плевели с продукт за растителна защита, надлъжно по железопътната линия и прилежащите ѝ гари. Третирането ще се извършва в часовете от 8:00 до 16:45 часа в срок от 20.05.2019 г. до 07.06.2019 г.

Подробна информация за третирането може да видите тук.