На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме засегнатото население на община Любимец, че "Болагро" ООД има следното инвестиционно предложение:

"Изграждане на тръбен кладенец в собствен имот УПИ V, в кв. 2а по плана на гр. Любимец".

В срок от 14 дни (от 22.05.2019 г. до 05.06.2019 г. вкл.) заинтересуваните лица могат да се запознаят с информацията и да изразят становища в „Център за информация и услуги на граждани“ при Общинска администрация – Любимец и на e-mail: oba@lyubimets.org.