gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме засегнатото население на община Любимец, че г-н Кирил Памуков, има следното инвестиционно предложение:

"Утвърждаване на площадка или трасе за проектиране / Промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и строителство на 3 вилни сгради в нея" в ПИ с идентификатор 24311.150.399 по кадастралната карта на землището на с. Дъбовец, община Любимец.

В срок от 14 дни (от 24.09.2019 г. до 08.10.2019 г. вкл.) заинтересуваните лица могат да се запознаят с информацията и да изразят становища в „Център за информация и услуги на граждани“ при Общинска администрация – Любимец и на e-mail: oba@lyubimets.org.