gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме засегнатото население на община Любимец, че "ЛИКА 99" ЕООД, гр. Габрово, има следното инвестиционно предложение:

"Изграждане на 500,632 дка трайни насаждения от лавандула, система за капково напояване и закупуване на земеделска техника в имоти от землището на с. Георги Добрево, ЕКАТТЕ 14787, общ. Любимец".

В срок от 14 дни (от 24.09.2019 г. до 08.10.2019 г. вкл.) заинтересуваните лица могат да се запознаят с информацията и да изразят становища в „Център за информация и услуги на граждани“ при Общинска администрация – Любимец и на e-mail: oba@lyubimets.org.