gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

     На основание чл.62а, ал.3 от Закона за водите, уведомяваме заинтересованите лица, че е открита процедура за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - 5 бр. тръбни кладенци, разположени на територията на с. Белица, общ. Любимец, обл. Хасково, с цел на заявеното водовземане - обществено питейно-битово водоснабдяване.

Съобщение за публично обявяване.