gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

    На основание чл.62а, ал.3 от Закона за водите, уведомяваме заинтересованите лица, че е открита процедура за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец, разположен в местност "Далъ бунар", в землището на с. Георги Добрево, общ. Любимец, обл. Хасково, с цел на заявеното водовземане - водоснабдяване за други цели.

    Съобщение за публично обявяване.