gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме засегнатото население на община Любимец, че Стойчо Стойчев, има следното инвестиционно предложение: "Пристройка към съществуващ хранителен магазин" в УПИ VII-485, кв. 31Б по плана за регулация на гр. Любимец

В срок от 14 дни (от 17.06.2020 г. до 01.07.2020 г. вкл.) заинтересуваните лица могат да се запознаят с информацията и да изразят становища в „Център за информация и услуги на граждани“ при Общинска администрация – Любимец и на e-mail: oba@lyubimets.org.