gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

О  Б  Я  В  А
за уведомяване на местното население
 
 
       На основание чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Любимец уведомява местното население, че Община Любимец, адрес: гр. Любимец 6550, ул. "Републиканска" №2 има инвестиционно предложение за „ПУП-ПЗ на ПИ 44570.236.168 по Кадастралната карта на землището на гр. Любимец, община Любимец“.
       Заинтересованите лица могат да се запознаят с Приложение №5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, към инвестиционното предложение, в Общинска Администрация Любимец, дирекция УТ ОС МДТ СХД ЕУО, отдел „Управление на територията и собствеността”, площад "Трети март" №1, етаж 1, стая №9 /бивша сграда на АПК/ по всяко време на работния ден, или чрез прикачения файл
       Писмени становища и мнения се приемат на място в „Център за информация и услуги на граждани“ при Общинска администрация – Любимец и на e-mail: oba@lyubimets.org в срок от 14 дни от датата на публикуване на съобщението – 19.06.2020г. 
       За становищата изпратени на пощенския адрес на Община Любимец е валидна датата на входящия номер издаван от деловодството на Община Любимец.