gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, с цел изясняване на обществения интерес, община Любимец осигурява достъп до информация по приложение №2 към чл. 6 от същата наредба, относно инвестиционно предложение от "АЛМОНД ЛЕНД" ЕООД за "Засаждане на лозово насаждение от винени сортове, изграждане на подпорна конструкция и изграждане на автоматизирана система за капково напояване на лозово насаждение с обща площ от 5,9642 ха в землищата на с. Георги Добрево, община Любимец и с. Момково, община Свиленград, област Хасково" в ПИ с идентификатори съответно: в с. Георги Добрево - 14787.81.61; 14787.84.23; 14787.8455 и 14787.84.90 и в с. Момково - 48979.99.13 и 48979.99.18.

    Становища и предложения от заинтересуваните лица се приемат в 14 - дневен срок  (от 27.07.2021 г. до 10.08.2021 г. вкл.) в „Център за информация и услуги на граждани“ при Общинска администрация – Любимец и на e-mail: oba@lyubimets.bg.