gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

    Във връзка с процедурата по сключване на споразумения между ползватели на земеделски земи, на основание чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, директорът на Областна дирекция "Земеделие" - Хасково е издал заповед, за определяне състава на комисиите, за землищата на населените места, на територията на Община Любимец. С пълния текст на заповед РД-07-30/05.08.2021 г. може да се запознаете тук.