gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Пълният текст на отчета  на бюджета може да прегледате тук

 Тригодишна прогноза на постъпленията от местни приходи и разходи за местни дейности може да прегледате тук