gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

 

KRIB 15 nagradi10„Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация - Любимец" ЕООД, "Мелничен комплекс" Любимец към "Хлебна промишленост" АД – Харманли и "Фаворит машинекс" ООД са трите фирми, които получиха награди от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). Това се случи на официална церемония, която се проведе на  24 март 2015 г. в гр. Хасково.  Призът е за "Социално отговорна компания - партньор на община" за изтеклата 2014 г. в област Хасково.

Фирмите бяха номинирани от Кмета на общината инж. Анастасов, който ги определи с изключително голям социален принос в областта на развитието на корпоративната социална отговорност за 2014 г. По време на награждаването Христо Христозов – Секретар на общината, отправи приветствие към фирмите и им благодари за успешната дейност, която развиват на територията на общината.