gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

д.плОбщина Любимец спечели  финансиране за  три проекта за изграждане на детски кътове и площадки. Средствата ще се бъдат отпуснати  от  Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и ще бъдат вложени в изграждането на три нови детски площадки  в селата Лозен, Малко градище и Вълче поле. Във  всеки един от кътовете за игра ще се вложат по около  10 хил.лв.

В с. Лозен площадката ще бъде изградена в близост до сградата на бивш Младежки дом, в с. Малко  градище ще се построи в затревената площ в центъра на селото, а в с. Вълче поле се предвижда да се ситуира отново в центъра, до кметството.

Площадките ще бъдат оборудвани с катерушки, пързалки и люлки, отговарящи на изискванията за безопасност и със сертификат за качество. За да бъде още по-приятен престоя на децата и техните родители, покрай площадките ще се изградят красиви огради и ще се  засадят дървесни и храстови видове, за по-естетичен вид на местата за отдих и игра.