gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

 

IMG 3091От 25 май 2015 г.  заработи новият Център за информация и услуги на граждани /ЦИУГ/ при Общинска администрация Любимец. Той е разположен в сградата на НЧ „Братолюбие-1884“ /бивш Билярд клуб/.

Тук гражданите могат да получат информация за реда, организацията и видовете услуги, извършвани от администрацията. Обслужването в центъра се извършва от служители на отдели: „Административно обслужване – „Деловодство“ и „ГРАО“, както и на отдел „Местни данъци и такси“. Те имат задължението да предоставят ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация, обяснения и формуляри, за предоставяните от община Любимец административни услуги.

В Центъра за „Услуги и информация на гражданите“, е установен различен ред за ползване на почивките, така че да се осигури непрекъсваем режим на работа с потребителите, в рамките на обявеното работно време.     

За създаване на необходимия комфорт и функционалност в помещенията, в които се осъществява административното обслужване, са осигурени информационни табла с актуална информация, места за попълване на искания, заявления, сигнали, предложения или жалби. В центъра са налични формуляри на искания, заявления, брошури, анкетни карти, и др. Осигурена е достъпност за хора с увреждания.

От началото на м. май служителите от отдел „Общинска собственост, стопански и хуманитарни дейности“, „Общински горски фонд“ и Общински съвет Любимец също са в нови работни помещения. Отделът с намира на третия етаж в административната сграда на пл. „Трети март“ №1 /сградата на бивш АПК/. Работните офиси са в освободените стаи на „Земеделска служба“ /преди зала „Любимец“/, които са изцяло ремонтирани и обновени.

Изграждането на центъра за услуги ще подобри работата на администрацията, основана на принципите на ефективност, прозрачност и отчетност, в полза на хората. Целта е да се направи комуникацията и отношението между отделния гражданин и общинското управление действително работещи и адекватни на съвременните европейски изисквания.

Телефоните за контакти със служителите остават същите.