gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

 5A037C611CE7A8BA1FA488AAF9A6F034589D2EA3CA491ABB89pimgpsh fullsize distr

IMG 6671На 27.11.2015г. в Община Любимец се проведе заключителна среща на тема „Представяне на резултатите от съвместен уъркшоп и представяне на книжка „По-добро образование чрез спорт” в рамките на проект „По-добро образование чрез спорт” финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) България – Турция, приоритетна ос 1 – “Устойчиво социално икономическо развитие”, област на интервенция 1.3. На срещата присъстваха представители от двете партньорски общини Любимец и Люлебургас. Бяха обсъдени резултатите от проекта и възможностите за бъдещите проекти, с които патньорите ще участват през новия програмен период.

Проектът „По-добро образование чрез спорт” стартира на 30.01.2014г., като по време на изпълнението на проекта беше извършен ремонт на спортния салон и учебните зали в училище „Христо Ботев” в община Любимец, беше изградена детска спортна зона с оборудване за баскетбол и волейбол и детска площадка за най-малките в община Люлебургас. Проведе се спортен фестивал в община Люлебургас и турнир по тенис на маса в община Любимец. Беше извършено проучване за най-добрите практики в областта на  интегриране на спорта в образователния процес в училищата и ползите от активното спортуване по време на учебната година. Резултатите и изводите от проучването бяха представени от двете стани на границата и като резултат бе изготвена и отпечатана книжка „По-добро образование чрез спорт”. Беше проведена и информационна кампания чрез публикации и рекламни и информационни материали. 

 

esJoint Technical Secretariat

2 Patriarh Evtimiy Str.,

3 floor, offices (88,89,90,91),

6300 Haskovo-BULGARIA

tel/fax: +359-38-66-38-88

www.ipacbc-bgtr.eu

www.mrrb.government.bg