gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

ОПЕРАЦИЯ 2„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ПАКЕТИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ“ 2015г.

ГРАФИК

за раздаване на хранителни продукти за първи транш по Оперативна  програмата за храни

и/ или основно материално подпомагане от „Фонда за европейско подпомагане на най – нуждаещите се лица

 

 

по

ред

Временни пунктове

/населено място/

Адрес на пунктовете

Период на раздаване

/начална и крайна дата на раздаване

   Хасково    
       
1. Любимец пл. „3-ти март” бл. №3 11.01.2016 – 29.01.2016 г.
2. Свиленград ул. „Максим Горки” №2 А, ПУИ „Стефан Василев” 07.01.2016 – 29.01.2016 г.