gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

IMG 7719От началото на м. януари 2016 г. Министерството на регионалното развитие стартира  нова процедура за кандидатстване по Националната програма за „Енергийна ефективност“. Различното в обновената програма е, че по нея могат да кандидатстват жилищни блокове, в които има по-малко от 36 апартамента, както и многофамилни жилищни сгради, обитавани от над три домакинства. Това е и разликата с предишната процедура, по която изискването бе броят на апартаментите да бъде над 36.

Промените дават възможност още 14 многофамилни сгради в Община Любимец да кандидатстват по програмата. Нужните документи вече са подготвени, постъпили са в Общинска администрация и са едни от първите в региона, подадени за одобрение в Областна администрация Хасково.  Предстои сключване на споразумение между общината, Сдруженията на собствениците, Българската банка за развитие и Областния управител.

В случай, че всички сгради получат одобрение, но се налага прецизиране, приоритет ще се дава на най-старите от тях и на такива, с доказани конструктивни проблеми или застрашаващи живота на обитателите.

Одобрените сгради ще получат до 100 % безвъзмездна финансова помощ по програмата.

Допустимите дейности за финансиране също се запазват както досега, а именно:

•      дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт, в зависимост от повредите, настъпили по време на експлоатацията на многофамилните жилищни сгради;

•      ремонт на покрив, фасада, освежаване на стълбищна клетка и др.;

•      изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата:  подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.); топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.);IMG 7725

Ремонтните работи на жилищните блокове на ул. „Гладстон“ 2 и ул. „Републиканска“ 43 и 47 са към своя край. Основните дейности като хидро- и топлоизолация на покрива, подмяна на дограмата, цялостно саниране и боядисване на фасадите са приключили. Остават  довършителни дейности по стълбищните клетки, мазета и тераси.

Общинска администрация Любимец е изключително активна при реализирането на програмата за енергийна ефективност. От момента на откриване на процедурата, служители от администрацията осъществиха множество срещи с живущите в сградите и проведоха разяснителна кампания за същността и изискванията на програмата - кой може да кандидатства за включване, какви са условията, на които трябва да отговарят сградите и др. На представителите на етажната собственост се оказва пълно съдействие при подготовката на нужната документация.

След приключване на изпълнението на дейностите по Националната програма за „Енергийна ефективност“, блоковете, а и самият град ще изглеждат по нов, по-добър начин. Мислейки в перспектива, още при подписване на първите договори за саниране, администрацията започна и работа по изготвянето на проекти, свързани с обновяване и облагородяване на околоблоковите пространства. Цели се още с отваряне на новите оперативни програми, общината да внесе тези проекти за разглеждане и одобрение.