gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Уважаеми данъкоплатци,

Уведомяваме Ви, че съгласно ЗМДТ, срокът за подаване на декларация по чл.61н от ЗМДТ е до 01.02.2016г.

Лицата, неподали декларация по чл.61н от ЗМДТ или не подали в срок декларация се наказват с глоба.

Сроковете за плащане на Патентен данък и Туристически данък за 2016 година, са както следва:

Патентен данък 2016г.

Срок за плащане - 4 равни вноски, както следва:

До 01.02.2016г. - І вноска;

До 30.04.2016г. - ІІ вноска;

До 31.07.2016г. - ІІІ вноска;

До 31.10.2016г. - ІV вноска.

/ На предплатилите за цялата година размер на патентен данък се прави отстъпка 5 на сто/

Туристически данък

Срок за внасяне - 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Задълженията си може да платите по следните начини:

- В брой и чрез ПОС устройство на касата на Отдел "Местни данъци и такси" в град Любимец, адрес: пл. "Трети март", Център за информация и услуги на граждани;

- По банков път по сметка на Община Любимец:

IBAN: BG21UBBS80028413873000

BIC:UBBSBGSF

Обслужваща банка "ОББ" АД - клон Любимец

КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ

441400 - Окончателен годишен патентен данък

442800 - Туристически данък

- На касите на "Български пощи" и чрез пощенски запис;

- На касите на ИЗИПЕЙ;

- На касите на "ОББ" АД в цялата страна;

Актуална информация за размера на задълженията Ви, може да получите в Отдел "Местни данъци и такси", гр. Любимец, площад "Трети март",чрез проверка на задълженията на страницата на Община Любимец, както и на посочените телефони - 03751/89-29; 03751/89-30 и 03751/89-18.