gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

IMG 7800Деца от курса по разговорен английски език, организиран и провеждан от Мистър Колев – учител в СОУ „Ж. Терпешев“, бяха на гости в администрацията на Любимец.

Малките курсисти - ученици от втори и трети клас, се запознаха  с дейността на администрацията, услугите, които тя предлага и какви са задълженията на  отделите и звената към нея. По време на престоя си, децата демонстрираха знанията си на английски – как да се представят, какво знаят за родния си град, къде е разположен, колко хора живеят тук, разказваха за плодородната ни земя и какви култури се отглеждат в региона, и др. 

По предварително подготвената програма, децата посетиха кабинета на Председателя на Общински съвет Любимец - г-жа Мария Станкова. Председателят разказа за ролята на местния законодателен орган – Общински съвет - Любимец,  за неговия състав, за това какви нормативни актове се изготвят, от кого се изпълняват и др.IMG 7766

След това децата посетиха Центъра за информация и услуги на граждани, където проявиха интерес към работата на службата по гражданско състояние, на отдел Местни данъци и такси и каква е ролята на деловодните системи в администрацията.

В края на посещението, г-н Анастасов покани децата в Заседателната зала на администрацията и им предложи лека почерпка. Кметът им пожела да продължават да изучават  чужди езици, но да не забравят и за останалите предмети в училище, защото знанието е път към успеха и сбъдване мечтите на всеки.

 

Снимки от посещението в администрацията.