gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

 

IMG 7750Господин Лютвю Караман - кмет на община Буюк Каращиран бе на кратко посещение в нашата община. На срещата бяха обсъдени възможности за бъдеща съвместна работа по проекти на европейските фондове, в областта на трансграничното културно наследство.

По време на визитата, кметовете на двете общини се договориха за бъдещо партньорство, а след стартиране на програмите за трансгранично сътрудничество ще се подпишат и договори.

Община Любимец продължава да работи успешно при реализирането на европейски проекти. И през новия програмен период на Програма ТГС България – Турция, Любимец ще си сътрудничи с общините Люлебургаз и Бабески, но се търсят възможности за партньорства и с други общини от Р.Турция.