gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

За поредна година, община Любимец участва в националната програма „Старт на кариерата“ на Министерството на труда и социалната политика. Програмата дава шанс на образовани млади хора да израснат и като специалисти. „Старт на кариерата” предлага възможности за заетост на хора на възраст до 29 г., които са завършили средно или висше образование и нямат трудов стаж. До сега, трима младежи са стартирали професионалния си път в различни отдели на администрацията.  

На 27 януари, на длъжност младши експерт е назначена и г-жа Петя Хаджиева.  Тя е завършила ЮЗУ „Неофит Рилски“ гр. Благоевград, специалност „магистър по право“ и ще работи като юрист в Отдел „Инвестиционни дейности, обществени поръчки, управление и устойчивост на проекти“.

Юристката ще работи в администрацията 6 месеца, съгласно условията на програмата, а  кандидатурата е одобрена след проведен конкурс в Бюро по труда гр. Свиленград