gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Picture 009На 13 февруари, в гр. Ивайловград се състоя среща на представители на общини от Р България, Р Гърция и Р Турция. Кметовете на Любимец - Анастас Анастасов, на Ивайловград – Дияна Овчарова, на Орестиада – Василиос Мавридис и представители на Община Буюк Каръщъран, дискутираха възможностите за сътрудничество през новия програмен период 2014 - 2020. Във форума взеха участие и представители на неправителствени организации, читалища и др.

След дискусии, ръководителите на пограничните общини подписаха Споразумения за съвместна партньорска дейност.

Първият проект, по който ще се работи съвместно от новия програмен период по ТГС Гърция – България е с името „Синергия между хората, културата и природното наследство в общините Любимец, Ивайловград и Орестиада“. Водеща организация ще бъде Община Любимец, а партньори -  НЧ „Братолюбие – 1884”, община Ивайловград, НЧ „Пробуда 1914“ и Община Орестиада. В частта за община Любимец, дейностите по проекта включват цялостна реконструкция на зрителната зала и сцената на читалището.Picture 054

„Развитие на туристическите богатства на региона“ е другият проект по Програма за трансгранично сътрудничество България - Турция 2014 -2020. Той е по приоритетна ос 2 „Устойчив Туризъм“. Водеща организация е НЧ „Братолюбие 1884“, а партньори Община Любимец и Община Буюк Каръщъран, РТурция.

В този проект се предвижда реконструкция и оборудване на Общински музей в сградата на НЧ ”Братолюбие- 1884”, включващ раздели „Етнография“, „Археология“ и „История“.

Турските партньори ще реконструират каменният мост на Мимар Синан, построен още през 15 век, който е с голяма културна и историческа стойност.

Срещата премина в конструктивен дух и с пожелания тези отношения да прерастнат от партньорски в приятелски.