gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

IMG 8200Кметът на община Любимец Анастас Анастасов, заедно с екип от експерти, бе на официално еднодневно посещение в община Люлебургаз, Р Турция. Повод за визитата бе подписване на Партньорски споразумения за сътрудничество с турската община – първа стъпка за работа по нови трансгранични проекти по Програма „Интеррег - ТГС България-Турция 2014-2020“.  Срещата се състоя на 26 февруари в една от конферентните зали на общината и след кратка презентация на същността на програмата, екипите представиха заложените дейности по двата проекта, по които  се очаква финансиране.

Преди подписването на официалните документи, г-н Анастасов използва възможността да благодари на своя турски колега Емин Халебак за успешното сътрудничество между двете общини:

„Благодарение на досегашните проекти ние станахме не само успешни партньори, но и добри приятели. Пожелавам взаимен успех и финансиране на проектите“ – каза в завършек Анастасов.

 Единият от разработените проекти „По-добрa защита от наводнения за по-безопасен живот на местното население“ включва работа по приоритетна ос 1 „Околна среда“, като за двете общини заложените дейности са различни. Община Любимец предвижда да извърши реконструкция и обезопасяване на речните корита на р. Селска във Вълче поле и на река със същото наименование в с.Малко градище. През пролетно-зимния сезон двете реки създават риск от наводнения на жилищни и земеделски имоти в тези населени места.

От турска страна също се предвижда да се направят корекции с бетонови заграждения на коритото на реката в Люлебургаз. В проекта на съседите е заложено да се поставят тръби от двете страни на реката, които да прихващат дъждовните води и да ги въвеждат в нея. По този начин ще се предотврати наводняването на мазета и жилищни сгради и чистите води няма да влизат в канализацията, а от там в пречиствателната станция на града, а ще се използват за напояване. 

Водеща организация по проекта ще бъде Община Люлебургаз, с партньор - Община Любимец.IMG 8226

В следващия проект, който е с туристическа насоченост, Община Любимец  е водещата организация, а община Люлебургаз – партньор. Проектът е “Повишаване на привлекателността на местни обекти с туристически потенциал, чрез подобрена инфраструктура за достъп” по приоритетна ос 2 „Устойчив туризъм“. От българска страна се предвижда да се ремонтира пътя до скалния комплекс "Глухите камъни". Началото му ще бъде от разклона на вр. Света Марина, където ще се направи паркинг, а малко по-надолу, в близост до заслоните, ще се направи обръщало за леки автомобили. Пътят ще бъде с обща дължина около 2 км.

От турска страна се предвижда да се направят три маршрута с новоизградени велоалеи между лозови масиви. Те са с различна дължина и преминават през населените места, в близост до града. Създават се възможности за развитие на селски туризъм: дегустация на различни домашно приготвени специалитети и традиционно за региона грозде, беседки за отдих, кафетерия, в която велосипедистите ще могат да си отпочиват и др.  Идеята на проекта е хората да спортуват сред природата.

В края на срещата, кметовете на двете общини отново си пожелаха успех и ползотворна работа.

 

Снимки от посещението