gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка със засилване на контрола по спазване на данъчното и осигурително законодателство от страна на ТД на НАП- Пловдив, както и влезлите в сила промени в Наредба Н-18/2006г., относно реда и начина на отчитане на продажбите в брой, Ви уведомяваме, че съгласно измененията в чл.4, т.2 от Наредба Н-18/2006г. физическите лица, които извършват продажби на собствена и непреработена селскостопанска продукция и не са търговци по смисъла на ТЗ, не са задължени да регистрират извършваните от тях продажби чрез фискално устройство, но имат ангажимент да издават документ за придобитите от тях доходи. Когато тези лица извършват продажби на такава продукция във или от търговски обекти в лицензирани стокови борси, тържища или пазар на производителите по смисъла на Закона за стоковите борси и тържищата или от закрити помещения, като магазин, склад или други подобни са длъжни да отчитат продажбите чрез фискално устройство.

 

Повече подробности вижте в прикачения файл.