gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

В периода 14 – 17 април 2016 г.  група от 16 представители на местни власти, туроператори, ръководители на туристически информационни центрове, хотелиери и ресторантьори бяха на посещение в гр. Узункьопрю и гр.Одрин РТурция.

Посещението бе част от реализацията на проект: «Към възможностите и предизвикателствата на устойчивия трансграничен туризъм”, изпълняван от Хасковска търговско-промишлена палата, в партньорство с Търговско-промишлената палата на Узункьопрю, Р. Турция.

Главната цел на проекта е да насърчи трансграничното партньорство към устойчивото социално и икономическо развитие на областите Хасково и Одрин, базирайки се на общото природно наследство, разнообразната фауна и културното богатство, за да бъде развит и насърчаван устойчив туризъм.