Уважаеми жители на община Любимец,

На 18.09.2019 г. от 10,00 до 14,00 часа, на ул. "Републиканска" № 4 / Клуба на хората с физически увреждания/, служители на Териториално поделение на НОИ-Хасково ще проведат специализирани консултации и ще подпомагат гражданите при избор на по-благоприятна методика за изчисляване на индивидуален коефициент, необходим за определяне на размер на пенсия от трудова дейност.

Необходимо е всеки заинтересован да представи документ за самоличност, обр. УП-2 за осигурителен доход за три последователни години от последните 15 години, осигурителен стаж по избор преди 01.01.1997 г. и документи за осигурителен стаж и доход.