Заповед № РД-09-157 от 13.03.2020 г. на Кмета на Община Любимец може да се запознаете тук