Уважаеми жители на община Любимец,

Уведомяваме Ви, че предвид създадената епидемиологична обстановка в страната, през м. март 2020 г., съгласно предвидения график, СЕ ОТЛАГА посещението на представител на ТП на НОИ-Хасково в гр. Любимец.

В случай на промяна на ситуацията ще бъдете уведомени своевременно.