Census2021 logo bg 0Уважаеми жители на община Любимец,

От 24 юли до 15 септември 2020 г. на територията на града и всички населени места в общината ще се проведе предварителен обход за събиране и актуализиране на информация за жилищните сгради и адресите по места / преброяване на жилищния фонд/. Преброяването се извършва от регистратори, които ще разполагат с необходимите персонални баджове и документи за легитимиране. Имайки предвид високите летни температури, длъжностните лица ще имат право да извършват регистрация на жилища и извън стандартното работно време – след 17.00 ч. или в почивните дни.

Регистраторите нямат право да влизат в домовете Ви и да правят оглед на имуществото Ви! Регистрирането на жилищата става извън границите на жилищния имот, на определено отстояние от него.

Преброяването се извършва в изпълнение на Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Р България през 2021 г. и се организира, координира, провежда и контролира от Националния статистически институт.

Предварителният обход се прави с цел да се осигури актуална и коректна адресна информация за местоположението на всички жилищни единици, а същинското преброяване на населението ще се извърши в периода февруари-март 2021 година.