Уважаеми жители на община Любимец,

Във връзка със замърсяване на водите на р. Марица и притеснението на граждани за състоянието на качествата на водата Ви уведомяваме, че снабдяването с питейна вода на града и голяма част от населените места в общината става от р. Бисерска / преди да се влее в р. Марица/. Четири от селата Георги Добрево, Йерусалимово, Оряхово и Васково се снабдяват от питейните кладенци на с. Момково, които са отделени от басейна на р. Марица. Въпреки това водоподаването към въпросните села е спряно в следобедните часове на 27 юли. В момента селата разполагат с вода, но тя се отича от резерва в питейните кладенци.

На този етап е препоръчително да не допускат животни и хора в близост до реката!

Очакваме резултатите от лабораторните проби на РИОСВ - Хасково.

 

 

НЯМА ОПАСНОСТ ЗА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ!