gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

IMG 4512

От 25 юли, детската площадка на ул. „Христо Ботев“, разположена в близост до Апостолската църква на Петдесятниците, разполага с допълнителни съоръжения за игра. За радост на децата и за поддържане на тяхната двигателна активност, община Любимец разшири къта за игра и осигури нови пързалка, люлка и клатушки. За придружителите на децата има поставени още осем пейки, разположени по алеите.

IMG 4519

През годините, тази детска площадка се превърна в едно от най-предпочитаните места за игра сред децата и техните родители. Теренът е разложен в квартал, който не е много натоварен с движение, от всички страни е ограден и достатъчно залесен, така че да предлага прохлада през деня.

IMG 4515

Детската площадка в този си вид съществува от 2012 г. Тя е разположена на площ от 3 дка и е пригодена за ползване от деца на различни възрасти. В следствие на редовната поддръжка от страна на служителите от Дейност „Чистота и озеленяване“ тя винаги има приятен и естетичен вид, а децата все повече предпочитат да се забавляват и играят на чист въздух.