gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Военно окръжие II степен Хасково информира, че със заповед на командира на Съвместното командване на специалните операции са обявени 39 /тридесет и девет / вакантни длъжности за войници.

За гарнизон Пловдив:

 • в.ф. 52630– Пловдив – 8 /осем/ длъжности
 • в.ф. 48650 – Пловдив – 13 /тринадесет/ длъжности
 • в.ф. 56100 – Пловдив – 2 /две/ длъжности
 • в.ф. 54120 – Пловдив -1 длъжност

За гарнизон София:

 • в.ф. 56130 – Банкя – 15 /петнадесет/ длъжности

Срок за подаване на документи: 09.09.2022 г.

Конкурсът за СКСО ще се проведе в периода от 28.09.2022 г. до 30.09.2022 г. и включва: изпит по физическа подготовка, тест за проверка на общата култура и събеседване с кандидатите; извършване на оценка на психологическата пригодност на кандидатите.

Необходимо е кандидатите да отговарят на изискванията на чл.141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България:

 • Да притежават образование, съответстващо на изискванията за длъжността;
 • Да не са по-възрастни от 40 години;
 • Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;
 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
 • Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
 • Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение“;
 • Да нямат друго гражданство;

На военна служба могат да се приемат и лица, изпълнявали военна служба/кадрова военна служба/ при условие, че:

 • Не са били освободени по дисциплинарен ред;
 • Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба;
 • Към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 години до навършване на пределна възраст по чл. 160 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България за военното звание, изискващо се за заемане на длъжността;

За контакти и допълнителна информация: тел: 038/60 45 50 или на място във Военно окръжие Хасково - ул. „Ком“ №3

 

Със заповед на Командира на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана са обявени 13 /тринадесет / вакантни длъжности за войници на пряко подчинение на КИПКО.

Вакантните длъжности са в следните военни формирования:

 • За военно формирование 26340 – София, 2 вакантни длъжности
 • За военно формирование 46390 – София, 6 вакантни длъжности
 • За военно формирование 38410 – София, 3 вакантни длъжности
 • За военно формирование 42650 – Копривщица, 2 вакантни длъжности

Срок за подаване на документи:

Кандидатите с постоянен адрес в област Хасково подават документи във Военно окръжие Хасково в срок до:  16.09.2022 г.

Конкурсът за КИПКО ще се проведе по график в периода 17.10.2022 г. да 21.10.2022 г. във военно формирование 46390 – София и включва:

 • изпит по физическа подготовка;
 • тест за проверка на общата култура на кандидатите;
 • събеседване с кандидатите.

Необходимо е кандидатите да отговарят на изискванията на чл.141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България:

 • Да притежават образование, съответстващо на изискванията за длъжността;
 • Да не са по-възрастни от 40 години;
 • Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;
 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
 • Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
 • Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение“;
 • Да нямат друго гражданство;

На военна служба могат да се приемат и лица, изпълнявали военна служба/кадрова военна служба/ при условие, че:

 • Не са били освободени по дисциплинарен ред;
 • Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба;
 • Към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 години до навършване на пределна възраст по чл.160 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България за военното звание, изискващо се за заемане на длъжността;

 

Със заповед на Командира на Военноморските сили са обявени 108 /сто и осем / вакантни длъжности за матроси

в.ф. 38920 – Варна     16 длъжности             в.ф. 22480 – Бургас    32 длъжности  

в.ф. 36940 – Варна    3 длъжности           в.ф.18360 –   Бургас    11 длъжности

в.ф 28580 – Варна  12 длъжности            в.ф. 32890 – Бургас        3 длъжности

в.ф. 38010 – Варна    2 длъжности            в.ф. 34590 – Бургас       2 длъжности

в.ф. 54830 – Варна     2 длъжности              в.ф.22580 –  Приселци    3 длъжности

в.ф. 34410 – Варна    4длъжности              в.ф. 28430 –   Каменар      2 длъжности

в.ф. 26800 – Варна      7 длъжности              в.ф. 26870 –   Варна           1 длъжност

в.ф. 32300 – Варна      7 длъжности            в.ф. 32140 –  Варна          1 длъжност

Срок за подаване на документи:

Кандидатите с постоянен адрес в област Хасково подават документи във Военно окръжие Хасково в срок до:  07.09.2022 г.

Конкурсът ще се проведе по график, за който кандидатите ще бъдат уведомени на интернет страницата на ВМС с адрес: http://www.navv.mod.bg, в раздел НОВИНИ и на посочения от тях e-mail (*адрес за кореспонденция). В графикът ще бъдат посочени датата, часа и мястото на явяване за провеждане на изпитите.

Конкурсът включва:

 • изпит за определяне на физическата годност, който ще се проведе във военно формирование 32140-Варна;
 • тест за проверка на общата култура, който ще се проведе във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”;
 • събеседване с кандидатите, което ще се проведе в Информационния център на ВМС.

Необходимо е кандидатите да отговарят на изискванията на чл.141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България:

Да притежават образование, съответстващо на изискванията за длъжността;

 • Да не са по-възрастни от 40 години;
 • Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;
 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
 • Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
 • Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение“;
 • Да нямат друго гражданство;

На военна служба могат да се приемат и лица, изпълнявали военна служба/кадрова военна служба/ при условие, че:

 • Не са били освободени по дисциплинарен ред;
 • Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба;
 • Към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 години до навършване на пределна възраст по чл.160 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България за военното звание, изискващо се за заемане на длъжността;

За контакти и допълнителна информация: тел: 038/60 45 50 или на място във Военно окръжие Хасково - ул. „Ком“ №3