gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

IMG 0483

 

Бюджет 2024 е балансиран, стабилен и е насочен към финансово осигуряване на всички функции и дейности в общината

„Тази година данъците, такса „Битови отпадъци“, административните услуги и другите видове налози няма да бъдат увеличени. Всичко се запазва както досега.“ – това каза кметът на община Любимец Анастас Анастасов, след като представи основните параметри, залегнали в проекта на бюджета на община Любимец за 2024 г. Предварително обявеното обществено обсъждане на най-важния нормативен документ за общината се състоя на 22 януари в зала „Любимец“.

Бюджетът на община Любимец за тази година е в размер на 17 342 109 лв., като общият размер за финансиране на делегираните от държавата дейности е 11 667 783 лв.

Размерът за финансиране на общинските дейности е 5 674 326 лв.,     като тук са включени постъпления от данъци, приходи и доходи от собственост, общинските такси, като в тях влиза такса „Битови отпадъци“ и др.

В този бюджет е предвидено да се направи ремонт на кметствата в три от селата, ремонт на читалищата в селата Лозен и "Св. Св. К. и Методий" с. Малко градище, проектиране на улици за ремонт и реконструкция в града и някои населени места от общината, а за някои се предвижда и подмяна на водопроводна и канализационна мрежа.