gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси

 КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ

кани жителите на общината и представители на бизнеса 

на

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТА ЗА 2024г.

   

Обсъждането ще бъде на 22.01.2024г. /понеделник/ от 16 часа в зала "Любимец" 

Дневен ред на обсъждането:

       - Представяне на проекта за общински бюджет за 2024г.

       - Становища, мнения и предложения от страна на местната общност.

       - Изготвяне на протокол, който е неразделна част от проекта и представянето му за разглеждане на заседанията на комисиите към Общинския съвет.

       Мнения, препоръки и становища по темата за обсъждане могат да се изпращат и на електронната поща на общината oba@lyubimets.bg, както и в деловодството на общината.

       Заинтересованите предварително могат да се запознаят с проекта за бюджет от 18.01.2024г. на интернет страницата на Община Любимец www.lyubimets.bg.

      

       С уважение,

       инж.Анастас Анастасов

       Кмет на Община Любимец