Logo BRC BULУважаеми жители на община Любимец,

От 15 до 31.01.2020 г., в часовете от 14.00 до 17.00 ч. , в свободното подблоково помещение на пл. „Трети март“ № 3 /намиращо се до Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Любимец/, представители на Български червен кръст ще предоставят поетапното пакети с хранителни продукти на лица, включени в списъците от Агенцията за социално подпомагане.

Право на подпомагане имат:

  • Лица и семейства, които получават целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2017/2018 г.;
  • Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година към месец 08.2019 г.;
  • Лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас за учебната 2018/2019 г.;
  • Лица с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия (до 348,00 лв.), които получават месечна финансова подкрепа към месец 08.2019г.;
  • Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД към месец 08.2019 г.;
  • Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) към месец 08.2019 г., а по отношение на еднократните помощи, за периода от 01.01.2019 г. до 31.08.2019 г.;
  • Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение за периода от 01.01.2019 г. до 31.08.2019 г.

Всеки правоимащ, включен в списъците на Агенцията за социално подпомагане, ще получи полагащите му се продукти срещу документ за самоличност и подпис.

 

IMG 8286За втора поредна година Ицо Бозалиев успя да хване богоявленския кръст. В оспорвана, но честна надпревара, младото момче успя да преплува ледените води на р. Марица и да извади християнския символ.

Ритуалът по хвърляне на Светия кръст се проведе до самото устие на р. Бисерска, там където се влива в р. Марица, като преди това отец Трифон отслужи празничен водосвет.

Общо девет смелчаци се хвърлиха във водите на Марица на Богоявление. Това бяха: Атанас Червенков, Недко Недев, Николай Банев, Димитър Банев, Ицо Бозалиев, Слави Желязков, Божидар Атанасов, Иван Дойчев и Иван Чакъров. Силното течение и пронизващия вятър не разколебаха младите мъже да се хвърлят в реката, за да бъде спазена традицията.

IMG m.gradishte 1В с. Малко градище за кръста се пребори Валентин Дечев. 17-годишното момче се съревноваваше с още трима участника от селото. Преди да бъде хвърлен кръста, смелчаците изиграха хоро във водите на р. Селска. 

Според поверията на старите българи, в нощта на празника, реките спират да текат и стават лековити. Вярва се, че водата на Богоявление има свещени свойства и човек няма да се разболее, ако влезе в нея.

 

Снимки от Йордановден в Любимец и с. Малко градище

 

IMG 8219На 19 декември, в зала «Любимец», Кметът на общината Анастас Анастасов направи публично представяне на проекта на Бюджет 2020 г. По прогнозни данни, най-важният финансов документ ще възлиза на 8 336 500 лв./ без наличностите по сметка в края на годината/.

Като държавна субсидия в общината ще постъпят 5 204 600 лв., а от местни приходи се очакват да се съберат 3 131 900 лв. Към общинските постъпления са включени: имуществени данъци, общински такси, неданъчни приходи и др.

Заложените приходи от такса "Битови отпадъци" са в размер на 740 000 лв.

Целевата субсидия за капиталови разходи е в размер на 419 200 лв. , в които влизат средства за ремонт и обновление на общински сгради, изграждане на сондажни кладенци, ремонт на спортни площадки и др.

Разпределението на разходите по функции за следващата година е както следва:

За Функция "Общи държавни служби" ще се разходват 1 407 733 лв., за функция "Отбрана и сигурност" – 123 100 лв., за "Образование" – 4 203 600 лв.

Към общината като второстепенни разпоредители на делегиран бюджет са обособени четири учебни заведения и една целодневна детска градина. С общински приходи в размер на 207 900лв. се финансира част от веществената издръжка на детската градина.  

За "Здравеопазване" ще се осигурят 494 100 лв., от които със 81 500 лв. ще се финансира веществената издръжка на Детска ясла и детска млечна кухня, а 40 000 лв. ще се осигурят за ремонт и оборудване на общинската болница. За функция „Социално осигуряване и грижи" са осигурени 424 826 лв., а за "Жилищно строителство и опазване на околната среда" – 1 003 281 лв.

За "Култура и спорт" от общинския бюджет са отделени 451 901 лв. В тази сума влизат възнаграждения на персонала и поддръжка на спортни бази и площадки, както и субсидия на лицензираните спортни клубове по волейбол- 12 хил. лв., борба- 8 хил. лв. и футбол – 8 хил.лв.

За зимно поддържане на общинска пътна мрежа ще бъдат осигурени 65 000лв.

IMG 803075 години Средно училище „Желязко Терпешев“!

75 години традиции, образование, развитие!

75 години училищен живот, осигуряващ знания в областта на различните науки, изграждащ личности, даващ основните насоки в живота.

На 18 декември, точно 75 години след откриването на гимназията, учители, ученици и общественост, отбелязаха достойния юбилей. Салонът на НЧ „Братолюбие-1884“ бе отворен за всеки, който почувства празникът на школото като личен празник, защото то - училището, не е само емблематично място. През всичките тези години оставя своята следа, спомени, приятелства и любов в живота на всеки един жител на града.

Точна такава любов и отдаденост струеше и от сцената, където организаторите показаха най-доброто на едно училище – неговите възпитаници и техните знания и таланти.

IMG 8056Богатата, разнообразна и забавна програма, впечатли всички гости. Тя включваше различни аспекти, свързани с живота на школото – неговата история, развитие на образователния живот, спортни постижения, видни личности и разбира се - как учениците прекарват свободното си време.

Декорът на сцената също отговаряше на тематичния спектакъл. Различни макети, необходими за часовете по биология; 3D модели на исторически забележителности, направени от самите ученици; микроскоп; глобус; транспортир, пергел и линия; различна литература - бяха част от представените помагала в училище. Дори матрьошките намериха своето място на сцената и предизвикаха мил спомен у онези гости, които са получили своето средно образование в гимназията преди повече от 25 години.

Уважение и подкрепа за празника оказаха възпитаниците на училището д-р Георги Станков – Народен представител, кметът на община Любимец – Анастас Анастасов, директори на училища, детски градини и други обществени институции. Официален гост бе и г-жа Христина Боева – Началник на РУО-Хасково.

IMG 8047

Началото на празничната програма бе дадено от Директора на училището Мария Станкова, която поздрави своите колеги и всички присъстващи с достойния юбилей. Поздрав към колектива на учебното заведение поднесоха Кметът на община Любимец Анастас Анастасов и г-жа Христина Боева. Те поздравиха Директора за добрата организационна работа и засвидетелстваха своята морална подкрепва в по-нататъшното развитие на образователната институция.

„Седемдесет и пет години са миг от вечността, но когато имат реални измерения в битието и съзнанието на хората от Любимец, те се превръщат в история. Време, през което поколения учители и ученици продължават да градят училището с устрем и полет на вдъхновението, със свободна воля и творчество, като свой роден дом.“ – бе част от поздрава на кмета. Той подари на училището мултифункционално копирно устройство с голям капацитет на работа, което ще бъде в помощ за учебния процес.

IMG 8038По време на официалната церемония, Анастасов бе удостоен с почетен плакет, с който е обявен за Кмет на годината за 2019 година. Високото отличие му се присъжда от Синдиката на българските учители и е за добри взаимоотношения и ползотворно сътрудничество между двете институции. Плакетът бе връчен от Атанас Атанасов – учител по математика и ръководител на училищния синдикат в града.

Плакет за добър и отговорен ръководител на СУ „Ж. Терпешев“ получи и Мария Станкова. Отличието бе връчено от Христина Боева, която сподели пред публиката, че вече 19 години г-жа Станкова доказва, че професионално и разумно управлява най-голямото училище в Любимец.

IMG 8176Единадесетокласниците от гимназия оставиха своя завет към бъдещите поколения ученици. Те подариха на Директора Капсула на времете, която да бъде съхранена и отворена след десет години. "С нея искаме да оставим нашите послания и пожелания към учениците. Тези, които тепърва тръгват по пътя на образованието" - каза единадесетокласника Христо Чорлов, преди да връчи реликвата на Мария Станкова.  

 

Снимки от юбилея