ВАЖНО !!!

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, както и с препоръките на Националния оперативен щаб, Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде заповед, с която се въвеждат следните противоепидемични мерки на територията на Р България до 29.03.2020 г.:

-         Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение;

-         Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини;

-         Преустановяват се всички групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма;

-         Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА-центрове, фитнес зали и други);

-         Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите;

-         Всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа на служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число: филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания;

-         Преустановяват се детските и женски консултации, профилактичните прегледи и имунизации, приемът и провеждането на планови операции, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения.

Срокът и обхватът на мерките може да бъде променян в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

 

„ВиК" ЕООД Хасково, призовава всички потребители на ВиК услуги, на които не са монтирани измервателни уреди /водомери/ за дистанционен отчет, да изнасят месечните си показания извън жилищата си. Това ще бъде временна мярка до отшумяване на COVID-19/корона вирус/.

Дружеството „ВиК" ЕООД Хасково е създало възможност за предоставяне на показанията на посочените телефони, сайта на Дружеството или имейл адреси, като следва:

За р-н Любимец:

тел: 0893/620268, e-mail: lubimec@vik.haskovo.com

При подаване на показания следва да бъдат упоменати титуляр на партида, точен адрес, абонатен номер/партида/, показания.

На всички потребители, които нямат тази възможност ще им бъде начислена служебна консумация спрямо предходния месец съгласно чл.35, ал.2 от Наредба № 4.

Ограничителните мерки, въведени със заповед на управителя на "ВиК" ЕООД Хасково, ще са в сила до отпадане на опасността от разпространението на коронавируса на национално ниво.

Пopaди липca нa мeдицинcĸи ocнoвaния зa yдължaвaнe нa гpипнaтa вaĸaнция, от 12.03.2020 г. /четвъртък/ се възобновяват редовните учебни занятия във всички училища в община Любимец.

 С отмяната на грипната епидемия обаче не отпадат въведените мерки за ограничаване на разпространението на коронавируса. Остава забраната за масови прояви, спортни събития и др., които са предпоставка за събиране на много хора на едно място. Общинският оперативен щаб Любимец призовава за спазване на дисциплина, лична хигиена, за ограничаване на пътуванията и контактите.

Със свои заповеди, Кметът на община Любимец Анастас Анастасов въвежда задължителни хигиенни и противоепидемични мерки за недопускане разпространението на COVID-19 в община Любимец.

В спортните зали и Читалище „Братолюбие-1884“ - няма да бъде допускано присъствие на външни лица по време на тренировки и репетиции.

 

Пълният текст на Заповедите може да видите от прикачените файлове:

 

Заповед за прилагане на противоепидемични мерки на територията на общината

Заповед за въвеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки за недопускане разпространението на COVID-19 въвеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки за недопускане разпространението на COVID-19