gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Във връзка с издадена Заповед № 73 от 20.10.2015 г. на Директора на Областно пътно управление Хасково Ви уведомяваме, че временното затваряне на жп прелеза Любимец – Ивайловград ще продължи до 23.10.2015 г.

Обходните маршрути остават същите.

За повече подробности вижте заповедта

Едно от предизвикателствата за образователната система днес в Република България е задържане на децата в училище. Непрекъснато расте броят на учениците, преждевременно напуснали учебните заведения. Причините за случващото се са много и всички институции, работещи с деца, трябва да обединят своите усилия за справяне с трудностите.

На 15 и 16 октомври 2015г. в град Пазарджик се проведе регионална среща на заинтересованите страни за отчитане на резултатите от реализирането на заложените дейности в Плана за изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020г.) за времето от 2014г. до 2015г.

Във форума взеха участие представители на страните от Южен централен район на планиране: експерти от Министерството на образованието и науката, Районните инспекторати на образованието, Районните дирекции за социално подпомагане, Общините, директори на училища.  

По предварителна покана от РИО-Хасково, в регионалната среща участие взеха госпожа Таня Стоименова- експет „Образование и младежки дейности” в Община Любимец и госпожа Донка Козалиева- директор на НУ „Христо Ботев”, гр. Любимец. Те запознаха присъстващите с дейностите на институциите, работещи с деца, на територията на община Любимец за задържане на подрастващите в образователната система, като представиха презентация на тема: „Координация и взаимодействие между училище и Община”.

В презентацията точно и ясно бяха формулирани проблемите в образованието в община Любимец през последните години, а именно: увеличаване броя на учениците, застрашени от отпадане, и  отпадане на ученици, подлежащи на задължително обучение.

Вниманието беше насочено към стремежа на Община Любимец и училищните ръководства да превърнат учебните заведения в интересни и примамливи за децата, като създадат подходящи условия за учене, спорт, културни изяви.

Акценти бяха поставени върху:

  • Реализирането на трансграничния проект Любимец-Люлебургаз „По-добро образование чрез спорт”, което доведе до промяна облика на НУ „Христо Ботев”-Любимец (ремонт на сгадата на учебното заведение, подобряване на отоплителната система, обзавеждане на физкултурния салон с маси за тенис, организиране на приятелски спортни срещи на децата от Любимец и Люлебургаз).
  • Реализирането на дейности по проект „Подобряване качеството на образованието в средищните училища” (целодневна организация на обучението, организирано извозване на децата, изградени стаи за занимания по интереси).
  • Превантивната дейност на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН), реализирана съвместно с учлищата на територията на община Любимец (дейности по превенция в областта на насилието сред децата, правата на детето, безопасността на движение, вредата от употребата на наркотични вещества, трафика на хора и др.). Работата на обществените възпитатели към МКБППМН-Любимец с родителите на деца, които не посещават редовно учебните занятия с цел оказване на помощ в процеса на възпитание.
  • Съвместната дейност на институциите, работещи с деца: МКБППМН-Любимец, Сдружение „Шанс и закрила”-Хасково, училища, инспектор „Детска педагогическа стая” при РУ на МВР-Свиленград. Реализирани обучения на ученици с разнообразна тематична насоченост („Превенция на насилие над деца”, „Детска полицейска академия”, „Силни без насилие”, „Успешни на пазара на труда”, „Толерантност и равнопоставеност” и др.)
  • Изградените две модерни спортни зали в град Любимец и общо пет спортни площадки на територията на община Любимец. Създадените прекрасни условия за практикуване на различни видове спорт: борба, волейбол, баскетбол, тенис на маса, тенис на корт, футбол, фитнес, шах.
  • Възможностите за неформално обучение, които НЧ „Братолюбие-1884”, гр. Любимец предоставя на подрастващите (групи за фолклорни песни и танци, мажоретна група, модерен балет, самодеен театър за деца, клубове по квилинг, рисуване, пиано, шах и др.)
  • Усилията на училищните ръководства за включване на родителите в дейностите на училището, в състава на училищното настоятелство.
  • Честите контакти на класните ръководители с родителите с цел оказване помощ в процеса на възпитание на подрастващите и осигуряване на тяхното редовно присъствие в училище.

Дейността на Община Любимец в посока задържане на децата в образовантелната система, превръщането на учебните заведения в привлекателни за учениците и техните родители, създадените подходящи условия за учене, спорт, културни изяви бяха оценени високо от експертите от Министерството на образованието и науката и от останалите  присъстващи на регионалната среща. Координацията и взаимодействието между училищата и Община Любимец бяха посочени за пример.

Получената оценка е повод за гордост и удовлетворение, но в същото време и отговорност пред нашите деца, защото всяко дете има право на образование и то трябва да му бъде осигурено от възрастните.

Успехът ни утре зависи от усилията, които полагаме днес!

 

ВИЖТЕ ПРЕЗЕНТАЦИЯТА

IMG 5523В рамките на два дни – 14 и 15 октомври Танцов състав „Сакарци“ и и момичетата от балет „Ейнджъл“ от НЧ „Братолюбие-1884“ участваха в едноседмичните тържества, посветени на Европейските дни на демокрацията. Те бяха поканени от Кмета на община Люлебургаз / Р Турция/ и неговия екип.

По време на своето, представяне танцьорите не изневериха на традицията и отново показаха прекрасни изпълнения, с които впечатлиха публиката.IMG 5529

Въздействието на танците и добрата хореография не останаха незабелязани от домакините и те отправиха следваща покана към самодейците за съвместно обучение на съставите от двете общини Любимец и Люлебургаз. 

 По време на официалната вечеря, Секретарят на читалището г-жа Стоянова връчи на домакините подаръци като специално за Кмета г-н Халебак бе поднесен фотоколаж от всички важни визити и съвместни дейности между двете партньорски общини. 

Снимки от визитата

IMG 5432

На 7 октомври  изпълняващият длъжността Кмет на община Любимец, инж. Хр. Желев и изпълнителният директор  на фирма „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД гр. Хасково подписаха втория договор за саниране на многофамилни жилищни сгради, свързан с подобряване на енергийната ефективност . Договорът е за изготвяне на технически и работен проект  и реално изпълнение на дейностите.  След  съгласуване с Експлоатационните дружества / EVN България, ВиК и телекомуникации/ и одобрение от главния архитект на общината, ще стартират и строително-монтажните работи.

Сградата, която ще бъде обновена, се намира на ул. „Гладстон“ № 2, а реалното приключване на предвидените дейности се предвижда да бъде след не повече от 3 месеца.

IMG 5423В знак на признателност и преклонение пред героите, загинали в първата битка от Балканската война, ученици от СОУ „Ж. Терпешев“, заедно със служители от Общинска администрация Любимец, поднесоха венци и цветя на връх Шейновец. Поводът за качването на върха бе отбелязване на 103-та годишнина от началото на Балканската война.

Честването се проведе съвместно с община Свиленград, която на 5 октомври отбелязва и освобождението на града от Османско господство.

В началото на поклонението отново се припомни стихотворението на Ивайло Балабанов „Под златна ангелска дъга“, посветено на битката на върха, а след това д-p Cтeфaн Димитpoв oт Иcтopичecĸи мyзeй – Cвилeнгpaд припомни иcтopичecĸитe фaĸти.IMG 5422

Отец Константин и отец Георги от Свиленградската духовна епархия отслужиха заупокойна молитва за загиналите.

Пpeди 80 гoдини, нa вpъx Шeйнoвeц, бyднoтo тpaĸийcĸo нaceлeниe издигa пaмeтниĸa-ĸocтницa в пaмeт нa caмoжepтвaтa нa 14–тe xpaбpи вoйни oт 8-мa пexoтнa Tyнджaнcĸa дивизия, зaгинaли в битĸaтa. Toчнo нa 5 oĸтoмвpи 1935 г. мoнyмeнтът e ocвeтeн и oтĸpит c ĸapaбинeн зaлп.

 

Снимки от поклонението