gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

 

IMG 7750Господин Лютвю Караман - кмет на община Буюк Каращиран бе на кратко посещение в нашата община. На срещата бяха обсъдени възможности за бъдеща съвместна работа по проекти на европейските фондове, в областта на трансграничното културно наследство.

По време на визитата, кметовете на двете общини се договориха за бъдещо партньорство, а след стартиране на програмите за трансгранично сътрудничество ще се подпишат и договори.

Община Любимец продължава да работи успешно при реализирането на европейски проекти. И през новия програмен период на Програма ТГС България – Турция, Любимец ще си сътрудничи с общините Люлебургаз и Бабески, но се търсят възможности за партньорства и с други общини от Р.Турция.

IMG 7800Деца от курса по разговорен английски език, организиран и провеждан от Мистър Колев – учител в СОУ „Ж. Терпешев“, бяха на гости в администрацията на Любимец.

Малките курсисти - ученици от втори и трети клас, се запознаха  с дейността на администрацията, услугите, които тя предлага и какви са задълженията на  отделите и звената към нея. По време на престоя си, децата демонстрираха знанията си на английски – как да се представят, какво знаят за родния си град, къде е разположен, колко хора живеят тук, разказваха за плодородната ни земя и какви култури се отглеждат в региона, и др. 

По предварително подготвената програма, децата посетиха кабинета на Председателя на Общински съвет Любимец - г-жа Мария Станкова. Председателят разказа за ролята на местния законодателен орган – Общински съвет - Любимец,  за неговия състав, за това какви нормативни актове се изготвят, от кого се изпълняват и др.IMG 7766

След това децата посетиха Центъра за информация и услуги на граждани, където проявиха интерес към работата на службата по гражданско състояние, на отдел Местни данъци и такси и каква е ролята на деловодните системи в администрацията.

В края на посещението, г-н Анастасов покани децата в Заседателната зала на администрацията и им предложи лека почерпка. Кметът им пожела да продължават да изучават  чужди езици, но да не забравят и за останалите предмети в училище, защото знанието е път към успеха и сбъдване мечтите на всеки.

 

Снимки от посещението в администрацията. 

На 29.01.2016 г.  се проведе редовно заседание на Общински съвет Любимец, на което се разгледа проекта за Бюджет 2016. 
В прикачените файлове може да разгледате заложените приходи, разходи, план график и т.н. както и заповедта на Кмета на община Любимец за утвърждаване на формули за разпределение на средствата в делегираните от държавата дейности, получени по единни разходни стандарти за 2016 година между общинските училища, второстепенни разпоредители с бюджет.

 

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ ЗА 2016

 

ФОРМУЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ СИСТЕМАТА НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ БЮДЖЕТИ В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА И ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ, СЧИТАНО 01.01.2016 г.

 

РЕМОНТ, ПРОЕКТИРАНЕ И ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ФИНАНСИРАНИ С ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ ОТ ЦЕНТРАЛЕН БЮДЖЕТ

 

РАЗШИФРОВКА ПАРАГРАФИ 2016 г.

Уважаеми съграждани,

Във връзка с приключване на работа по изграждането и преминати успешни тестове  на Контактната мрежа на проект „Реконструкция и електрификация на жп линия Пловдив – Свиленград“, Ви уведомяваме, че на 5.02.2016 г. ще бъде включена под напрежение цялата контактна мрежа в участъка. 

Министерството на отбрата обяви на своя сайт информация, свързана с провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища
в страната и в чужбина, за времето от 16.05.2016 г. до 07.06.2016 г. в 61-ва механизирана бригада – Карлово и 2-ра механизирана бригада – Стара Загора
 
Повече подбоности може да видите от прикачения файл, както и на сайта на министерството http://www.mod.bg/bg/