gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

 M.Pisarova 3

 

 

    

   Мария Недялкова Писарова

   Кмет на с. Малко градище

   тел. 03752/22 20; моб.тел.: 0886 88 95 33 email:m.gradishte@lyubimets.bg

 

 

  

 

DSCF4356 

 

 

 

 

 

   Петър Димчев Иванов

   Кмет на с. Лозен

   тел. 03754/22 20; моб.тел.: 0887 63 74 23 email: lozen@lyubimets.bg

 

 

 

 

  

DSCF4345

 

 

 

 

 

 

    Дияна Карамфилова Кушелиева

    Кмет на с. Белица

    тел. 03755/22 20; моб. тел.: 0885 62 32 02 email:belica@lyubimets.bg

 

 

 

 

 

DSCF4369

 

 

 

 

   Валерия Георгиева Христова

   Кмет на с. Оряхово и с. Васково

   тел. 03753/22 20 и 2384;

   моб.тел.: 0884 90 57 55 email:oriahovo@lyubimets.bg

 

 

 

 

 

 

DSCF4359 1

 

 

 

 

    

   Георги Стефанов Янакиев 

   Кмет на с. Вълче поле и с. Дъбовец

   тел. 03756/22 20 и 23 15;

   моб.тел.: 0887 79 71 88 email:vpole@lyubimets.bg

 

 

 

 

DSCF4350

 

 

 

 

 

 

   Недялка Ташева Георгиева

   Кмет на с. Георги Добрево

   тел. 03757/22 20; моб.тел.: 0886 81 57 26 email:gdobrevo@lyubimets.bg

 

 

 

  

 

IMG 7117

 

 

 

 

 

   

   Георги Петров Иванов

   Кметски наместник на с. Йерусалимово

   тел. 03758/2220; моб.тел.: 0884 90 52 00 email:jerusalimovo@lyubimets.bg

 

 

 

 

Кметовете на кметства в общината:

- Осъществяват административното управление и обслужване на населението в населените места

- Организират провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия

- Отговарят за стопанисването на определени обекти на общинската собственост

- Приемат мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организират охраната на полските имоти

- Осигуряват извършването на административни услуги

- Водят регистрите на населението за гражданско състояние

- Осигуряват опазването на обществения ред

- Организират и ръководят защитата на населението при бедствия и аварии

- Представляват кметството и населеното място пред населението, пред обществени, политически и други организации