Заповед № РД-09-096/13.02.2017 г. за предоставяне под наем за стопанската 2016/2017 г. на имоти и части от имоти, които не могат да се обособят като самостоятелни масиви и за тях не са сключени договори за наем или аренда.