Заповед № РД-09-098/13.02.2017 г., за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение за търговски обект.