Заповед № РД-09-099/13.02.2017 г. , свързана със забрана на паша в горските територии в община Любимец.