Заповед № РД-09-103/15.02.2016 г., свързана с ПУП - план за застрояване - схема на техническа инфраструктура на линеен обект.